Founder Members of ASI

Founder Members of ASI From UP

Dr. S.C Mishra

Founder Member

RAI BAHADUR CAPT. K.S. NIGAM

M.D., F.R.C.S., D.T.M

DR. S.P. SRIVASTAVA

M.S., F.R.C.S

FOUNDER MEMBERS OF UP CHAPTER ASI (1975)

 • Dr. S.C. Mishra,Lucknow
 • Dr. B.N. Sinha, Lucknow>
 • Dr. G.P. Srivastava, Lucknow
 • Dr. Tara Chandra, Kanpur
 • Dr.S.P.Srivastava, Agra
 • Dr. R.V. Singh, Lucknow
 • Dr. C.M. Singhal, Kanpur
 • Dr. Indu Prakash Elhence, Agra
 • Dr. Vijendra Singh Rajput, Kanpur
 • Dr. Vijay Kumar Malhotra, Kanpur
 • Dr. Vijay Shanker Tiwari, Kanpur
 • Dr. S. Masood Adhraf, Aligarh
 • Dr. Roshan Lal Gupta, Meerut
 • Dr. Shanti Prasad Jain, Kanpur
 • Dr. Anand Mohan Nagar, Meerut
 • Dr. Naim Hamid, Kanpur
 • Dr. Jitendra Krishna Dwivedi, Kanpur
 • Dr. Vijay Bahadur, Meerut
 • Dr. K.N. Srivastava, Dehradun
 • Dr. R.P. Mishra, Faizabad
 • Dr. Rajeshwar Dayal Srivastava, Meerut
 • Dr. Bal Krishna Agarwal, Fatehpur
 • Dr. S.N. Mehrotra, Kanpur
 • Dr. Hari Gautam, Agra
 • Dr. Nandlal Tehiliani, Allahabad
 • Dr. Mohamed Nasim Ansari, Aligarh
 • Dr. S.N.Gupta, Gorakhpur
 • Dr. N.C.Mishra, Lucknow
 • Dr. B.D. Sharma, Agra
 • Dr. Chandra Bhushan Nigam, Agra
 • Dr. V.N.S. Yadava, Kanpur
 • Dr. Y.V.S. Gahlaut, Aligarh
 • Dr. S. Ammar Hasan, Aligarh
 • Dr. R.K. Mathur, Gorakhpur
 • Dr. B.M. Pandey, Kanpur
 • Dr. V.K. Singhal, Kanpur
 • Dr. D.L. Sachdev, Kanpur
 • Dr. J.N.L. Srivastava, Basti
 • Dr. A. Charan, Lucknow
 • Dr. G.P. Agarwal, Lucknow
 • Dr. S.K. Rastogi, Lucknow
 • Dr. Krishnanand Sinha, Lucknow
 • Dr. N.D.A. Tahilyani, Lucknow
 • Dr. Rama Kant, Lucknow
 • Dr. Gyan Chand, Dehradun
 • Dr. Audhesh Kumar Omar, Banda
 • Dr. P.K. Sharma, Moradabad
 • Dr. Ramesh Chandra, Lucknow
 • Dr. R.K. Shukla, Kanpur
 • Dr. M.N. Srivastava, Allahabad
 • Dr. R.C. Gupta, Allahabad
 • Dr. O.P. Singhal, Lucknow
 • Dr. K.N. Gupta, Kanpur
 • Dr. Y.P. Naithani, Allahabad
 • Dr. K.M. Singh, Lucknow
 • Dr. O.P. Mishra, Gorakhpur
 • Dr. A.K. Wakhlu, Lucknow
 • Dr. G.K. Ghose, Kanpur
 • Dr. B.N. Chakravarti, Kanpur
 • Dr. H.N. Bahadur, Kanpur
 • Dr. T.C. Goel, Lucknow
 • Dr. V.S. Dave, Lucknow
 • Dr. C.K. Gupta, Agra
 • Dr. M.L. Chaudhary, Kanpur
 • Dr. V.K. Johri, Kanpur
 • Dr. S.P. Dube, Kanpur
 • Dr. K.S. Mathur, Kanpur
 • Dr. Sushil Seth, Kanpur
 • Dr. Brijendra Swaroop, Kanpur
 • Dr. Satya Nand, Kanpur
 • Dr. P.K. Mathur, Sitapur
 • Dr. K.S. Bhargava, Gorakhpur
 • Dr. S.C. Misra, Lucknow
 • Dr. Govind Krishna Joshi, Lucknow
 • Dr. Jagdish Kumar Mishra, Allahabad
 • Dr. K.S. Dave, Kanpur
 • Dr. R.K. Garg, Kanpur
 • Dr. R.P. Sahi, Lucknow
 • Dr. P.C. Dube, Lucknow
 • Dr. J.P. Sharma, Bahraich
 • Dr. J.L. Razdan, Kanpur
 • Dr. D.K. Mittal, Allahabad
 • Dr. Tara Chandra Sharma, Agra
 • Dr. C.K. Singh, Kanpur
 • Dr. S.C. Rai, Lucknow
 • Dr. V.K. Mittal, Agra
 • Dr. K.N. Udupa, Varanasi
 • Dr. lla Bannerji, Kanpur
 • Dr. Aruneshwar Dayal, Kanpur
 • Dr. T.P. Bannerji, Unnao
 • Dr. A.K. Gupta, Kanpur
 • Dr. Sohan Lal Chaurasia, Kanpur
 • Dr. S.C. Gaur, Aligarh
 • Dr. D.S. Shukla, Lucknow
 • Dr. B. Das, Faizabad
 • Dr. Vijay Kumar Agarwal, Allahabad
 • Dr. M.K. Goel, Lucknow
 • Dr. Narindar Nath Khanna, Varanasi
 • Dr. Shailendra Nath Chaturvedi, Kanpur
 • Dr. S.B. Luthra, Faizabad
Share This